Tietosuojaselosteet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttää, että rekisteröityjä informoidaan heitä koskevien tietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa on määritelty, mitä tietoa rekisteröidylle on annettava silloin, kun tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja kun tietoja kerätään muista lähteistä.

Tilastokeskuksen tietosuoja-sivulle ja tietosuojaselosteisiin on koottu asetuksen edellyttämä informointi. Kun tietoja kerätään henkilöltä itseltään, toimitetaan hänelle tiedonkeruun yhteydessä lisäksi kirjallisesti tietoa muun muassa tiedonkeruun kohteena olevasta tilastosta, tietojen käyttötarkoituksesta ja tietosuojasta.

Tältä sivulta löydät linkit seuraaviin tietosuojaselosteisiin:

Tilastoaineistojen tietosuojaselosteet

Tutkimusaineistojen tietosuojaselosteet

Asiakas- ja sidosryhmärekisterien tietosuojaselosteet

Päivitetty 12.1.2024