Dataskyddsbeskrivningar

I EU:s allmänna dataskyddsförordning förutsätts det att de registrerade informeras om behandlingen av uppgifter som rör dem. I dataskyddsförordningen har definierats vilka uppgifter som ska ges till den registrerade då uppgifter samlas in från den registrerade själv och när uppgifter samlas in från andra källor.

På Statistikcentralens sida om dataskydd och i dataskyddsbeskrivningarna finns samlat den information som förordningen förutsätter. När uppgifter samlas in från personen själv, tillställs han eller henne dessutom skriftlig information i samband med datainsamlingen, bl.a. om statistiken som datainsamlingen gäller, ändamålet med uppgifterna och dataskyddet.

Dataskyddsbeskrivningar över statistikmaterial

Dataskyddsbeskrivningar över undersökningsmaterial

Dataskyddsbeskrivningar över kund- och intressegruppsregistren