Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aluetilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/altp/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Aluetilinpito on kansantalouden tilinpidon alueellinen laajennus, jonka tietoja on saatavilla seutukunnittain, maakunnittain ja suuralueittain sekä tarvittaessa muilla kuntapohjaisilla aluejaoilla. Tilastossa on tarjolla myös vertailua alueiden rakenteista, niiden kehityksestä ja tasoeroista. Vertailun perustana on useimmiten koko maa, joskus myös EU -maat.

Tietosisältö

Tuotannon ja työllisyyden aluetilit kuvaavat Suomen aluetaloutta kansantalouden tilinpidon käsittein ja määritelmin tuotantoyksikön sijaintipaikan mukaan. Tuotannon ja työllisyyden aluetilien laadinnassa on noudatettu Euroopan tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) ohjeistusta. Aluetilinpidossa tuotanto eritellään tuotokseen, välituotekäyttöön, arvonlisäykseen sekä palkansaajakorvauksiin. Työllisyys jakaantuu yrittäjiin ja palkansaajiin. Näiden lisäksi lasketaan myös kiinteän pääoman bruttomuodostus eli investoinnit alueittain.

Kotitalouksien sektoritileissä on käytössä samat käsitteet ja määritelmät kuin kansantalouden tilinpidon kotitalouksien sektoritilillä. Kansantalouden tilinpidosta kotitalouksien aluetilit poikkeavat siten, että omaisuuden luovutusvoitot on otettu mukaan kotitalouksien aluetileille. Tiedot on saatavissa tarvittaessa myös täsmälleen kansantalouden tilinpidon mukaisina ilman luovutusvoittoja.

Käytetyt luokitukset

Alueet: NUTS 1 (Manner-Suomi ja Ahvenanmaa), NUTS 2 (suuralueet), NUTS 3 (maakunnat) ja LAU 1 (seutukunnat). Toimiala- ja sektoriluokitukset vastaavat kansantalouden tilinpidon mukaisia luokituksia. Indikaattoreiden laadinnassa käytetään soveltuvin osin aluetilinpidon ja kansantalouden tilinpidon käyttämiä luokituksia. Alueluokitus on aluetilinpidon julkistusvuoden mukainen seutukunta-, maakunta- ja suuralueluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kansantalouden tilinpidosta saadaan koko maan tasot. Alueellisten tietojen laskennassa käytetään monia perustilastoja ja rekisteriaineistoja. Näitä ovat mm. yritysrekisterin toimipaikka-aineisto, yritysten rakennetilasto, kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto, valtion tilinpäätösaineisto, maatalouden yritys- ja tulotilasto, luottolaitosten tilinpäätösaineisto, henkilöveroaineisto, asuntokantatiedot, kulutustutkimus ja ajoneuvorekisteri

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastovuosi + 24 kuukautta.

Aikasarja

Vuodesta 2000 alkavat aikasarjat noudattavat toimialaluokitusta TOL 2008. Aikasarjat 2000-2012 alkaen noudattavat Euroopan kansantalouden tilinpito-järjestelmää EKT 2010.

Asiasanat

aluekehitys, aluetalous, aluetilinpito, arvonlisäys, bruttokansantuote, investoinnit, kansantalouden tilinpito, kotitaloudet, käytettävissä olevat tulot, maksetut tulonsiirrot, saadut tulonsiirrot, tarjonta, tulonsiirrot, tulot, tuotanto, työlliset, työllisyys

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/altp/yht.html


Päivitetty 10.03.2022