Allmänt bostadsbidrag

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/astuki/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Boende
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över det allmänna bostadsbidraget beskriver de allmänna bostadsbidrag som FPA betalar ut. Där presenteras statistik ur olika synvinklar över mottagarna av allmänt bostadsbidrag (hushåll), bostäderna, boendeutgifterna och de utbetalda beloppen. Med statistiken över bostadsbidrag för pensionstagare, studiestödets bostadstillägg och militärunderstödets bostadsunderstöd ger denna statistik en helhetsbild av de behovsprövade bostadsbidragen.

Nyckelord

socialskydd, statistik, boende, bostadsbidrag

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/astuki/yht_sv.html


Senast uppdaterad 07.06.2021