Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Elatustuki

Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/eltu/
Aihealue: Sosiaaliturva
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Elatustuki on Kelan maksama tuki, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta. Kela hoitaa myös maksamatta jääneiden elatusapujen perinnän. Tilasto elatustuesta antaa kokonaiskuvan Kelan maksamasta elatustuesta. Se tarjoaa tilastotietoja elatustuen saajista ja tuen piirissä olevista lapsista sekä maksetuista elatustuista ja perityistä elatusavuista.

Asiasanat

sosiaaliturva, elatustuki, lapset, lapsiperheet, elatusavun perintä

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/eltu/yht.html


Päivitetty 03.06.2021