Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker

Producent: Lantmäteriverket
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mmitt/index_sv.html
Ämnesområdet: Miljö och naturresurser
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Publikationen Lantmäteri är LMV:s publikation över allmän statistik som omfattar antalet årliga prestationer som gäller fastighets- och kartverksuppgifter inom verkets olika verksamhetsområden. Därtill finns uppgifter om antalet fastigheter samt om jord- och havsvattenarealer för Finlands kommuner.

Nyckelord

lantmäteri, fastigheter, fastighetsförrättning, flygfotografering, kartläggning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mmitt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 06.06.2022