Skogsindustrins virkesförbrukning

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mtpk/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: EnergiIndustriMiljö och naturresurser
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken uppger årliga uppgifter om inhemskt och utländskt råvirke som används som råvara för skogsindustriprodukter i Finland samt om skogsindustrins biprodukter och avfallsvirke.

Nyckelord

flis, avfallsvirke, massaved, konsumtion, massa- och pappersindustri, skogsindustri, virke, virkessortimenten, trävaruindustrin, råvirke, bransch, sågtimmer, import

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mtpk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 24.07.2020