Antalet övriga husdjur

Producent: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mukelkm/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Antalet fjäderfän och hästar på gårdarna statistikförs två gånger om året, den 1 april och den 1 december enligt arbetskrafts- och näringscentral. Uppgifterna baserar sig på lantbruksundersökningen och lantbruksregistret. Antalet får och getter statistikförs också två gånger om året och statistiken innehåller uppgifter enligt djurklass per den 1 juni och den 1 december enligt arbetskrafts- och näringscentral. Uppgifterna baserar sig på de data som de som håller får och getter uppgett till registret över får och getter. Uppgifter om antalen kan fås med olika områdesindelning och storleksklass.

Nyckelord

lantbruk, husdjur, fjäderfä, höns, kalkoner, häst, får, get

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mukelkm/yht_sv.html


Senast uppdaterad 03.03.2010