Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Patentointi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/pat/
Aihealue: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Tilasto sisältää tietoja Suomessa haetuista ja myönnetyistä patenteista hakijan (yksityinen henkilö/yritys ja kotimainen/ulkomainen), toimialan, kansainvälisen patenttiluokituksen ja maantieteellisen alueen mukaan. Tilastossa kuvataan myös suomalaisten yritysten ja yhteisöjen kansainvälistä patentointia (myönnetyt eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset patentit toimialoittain).

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksena syntyy uutta tietoa ja teknologiaa. Näiden tulosten käyttöönotto ja soveltaminen ilmenevät mm. uusina tuotteina ja tuotantoprosesseina sekä patentteina. Patentti on keksijälle tai keksinnön oikeudenhaltijalle valtiovallan myöntämä määräaikainen yksinoikeus keksinnön hyödyntämiseen. Yritysten osalta se on eräs t&k -toiminnan tuloksellisuuden indikaattoreista.

Tietosisältö

Tilastossa kuvataan vuosittain mm. seuraavia tietoja:

  • Suomessa haetut ja myönnetyt patentit
  • suomalaisten yritysten ja yhteisöjen kansainvälinen patentointi (Euroopan patenttitoimisto (EPO), Yhdysvaltain patenttitoimisto (USPTO)).

Käytetyt luokitukset

Kansainvälinen patenttiluokitus (International Patent Classification, IPC), kirjaintaso A-H, wipo.org.

Toimialaluokitus, Toimialaluokitus TOL 2008, Käsikirjoja 4, Tilastokeskus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa hakemuskohtaiset tiedot Suomessa tapahtuvasta patentoinnista. Tiedot kansainvälistä patentointia koskien poimitaan EPO:n PATSTAT-tietokannasta.

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkaistaan noin 11 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä. Tarkat julkistamispäivät ilmoitetaan julkistamiskalenterissa osoitteessa http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html.

Aikasarja

Tilasto sisältää eripituisia aikasarjoja (esimerkiksi Suomessa haetut patentit kuvataan vuodesta 1972 lähtien).

Asiasanat

innovaatiot, innovaatiotoiminta, patentit, tuotekehitys

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/pat/yht.html


Päivitetty 24.02.2016