Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Kapitalstocken

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/pka/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

I beräkningarna av kapitalstocken beskrivs de fasta kapitaltillgångar som används vid produktion av varor och tjänster, bruttokapitalbildning, fysisk avskrivning samt värdeminskning, dvs. kapitalförslitning.

Uppgiftsinnehåll

Kapitalstocken estimeras med en kalkylmodell som baserar sig på metoden för ackumulerad investering. De totala kapitaltillgångarna beräknas som nettobegrepp för alla typer av kapitalvaror också kapitalets bruttostock finns tillgängliga separat vid behov. Uppgifter i kapitalstockskalkylerna är tillgängliga fr.o.m. år 1960 till löpande och fasta priser samt efter typ av kapitalvara, näringsgren och sektor. I form av separat enkät fås utvalda uppgifter om kapitalstocken ända från år 1920. Uppgifterna i kapitalstockskalkylerna används i produktivitetskalkylerna samt som estimat för förslitning av fast kapital i nationalräkenskaperna. De fasta kapitaltillgångarna är en central utgångspunkt vid fastställandet av nationalförmögenheten.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen (TOL 2002), klassificering av typ av kapitalvara, sektorindelningen (ISL 2000), klassificering av producenttyp. Klassificeringarna bygger på de standarder som krävs i Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS95.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Datakälla är investeringsuppgifterna i nationalräkenskaperna.

Uppdateringsfrekvens

Två gånger om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Juli och januari.

Tidsserie

Från året 1960.

Nyckelord

kapital, kapitalbildning, kapitalstock, nationalräkenskaper

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/pka/yht_sv.html


Senast uppdaterad 08.05.2012