Byggnadskostnadsindex

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/rki/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde: Byggande
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Byggnadskostnadsindexet beskriver, med hjälp av prisutvecklingen för grundinsatser som använts vid byggandet, den relativa förändringen av byggnadskostnaderna för byggarbeten och byggnader som till sina viktigaste byggegenskaper är jämförbara.

Uppgiftsinnehåll

Alla indexserier som publiceras i byggnadskostnadsindexet beskriver yrkesmässig nybyggnad och yrkesmässigt reparationsbyggande som utförs av byggnadsentreprenörer.

Det officiella byggnadskostnadsindexet, som regleras av EU, beskriver yrkesmässig nybyggnad och i det ingår fyra index efter hustyp samt insatsindex. Yrkesmässigt reparationsbyggande beskrivs av renoveringsindexen för bostadsbyggande. Dessutom beräknas s.k. avtalsindex, som är index efter materialgrupp.

Klassificeringar

Insatsnomenklaturen, nomenklaturen för typ av byggnad, produktionsnomenklaturen

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Direktenkät riktad till parti- och detaljhandlare som säljer byggmaterial, tillverkare och tjänsteleverantörer. En del av uppgifterna om byggmaterial fås från producentprisindexet för industrin. Löneuppgifterna fås från lönestatistiken. Uppgifterna om servicebenämningar fås i huvudsak från producentprisindexet för tjänster.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Den 15:e eller föregående vardag i följande månad.

Tidsserie

Indexserier finns nästan från hela 1900-talet. Statistikcentralen har räknat serierna 1951=100, 1964=100, 1973=100, 1980=100, 1990=100, 1995=100 och 2000=100. Gamla index kedjas med förändringar i det nyaste indexet.

Nyckelord

bostäder, byggande, byggnader, byggnadskostnader, byggnadskostnadsindex, husbyggnad, index, överlåtelsepriskoefficient

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/rki/yht_sv.html


Senast uppdaterad 31.12.2021