Sikojen lukumäärä

Tuottaja: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Tike
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/siklkm/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2010.

Kuvaus

Sikojen lukumäärät tilastoidaan kaksi kertaa vuodessa ja tilasto sisältää sikojen lukumäärät eläinluokittain 1.4. ja 1.12. työvoima- ja elinkeinokeskuksittain. Tietoja lukumääristä on saatavilla myös muilla alueluokituksilla ja karjakokoluokittain. Tiedot perustuvat maatilatutkimukseen ja maatilarekisteriin.

Asiasanat

maatalous, kotieläimet, sika

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/siklkm/yht.html


Päivitetty 03.03.2010