Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työolot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tyoolot/
Aihealue: Työmarkkinat
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Työolotutkimus on vuodesta 1977 lähtien tehty laaja käyntihaastattelututkimus, jonka avulla seurataan työoloja ja niiden muutosta palkansaajien näkökulmasta. Työolot käsitteenä sisältää niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaaliset työympäristötekijät. Lisäksi tutkimus sisältää tietoa muun muassa työn ja perheen yhteensovittamisesta, palkansaajien eläkeaikeista ja työhistoriasta.

Tietosisältö

Fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten työympäristökysymysten lisäksi aineistot käsittävät tietoja töiden sisällöstä, työmarkkina-asemista, työehdoista, työhön kohdistuvista arvoista ja arvostuksista sekä työorganisaatiotason tekijöistä. Kerättävä perusaineisto on salassa pidettävää.

Käytetyt luokitukset

Tilastokeskuksen standardiluokituksista on käytetty ammattiluokituksia, toimialaluokituksia, sosioekonomisen aseman luokituksia, koulutusluokituksia ja alueluokituksia

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään henkilökohtaisilla käyntihaastatteluilla standardoitua lomaketta apuna käyttäen. Otos on saatu työvoimatutkimuksesta joko työlliset tai palkansaajat poimien. Kunakin tutkimuskertana on haastateltu 3 800- 7 000 henkilöä. Työolotutkimusten kato on vaihdellut 8-33 prosenttiin.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Työolotutkimus on tehty vuosina 1977, 1984, 1990, 1997, 2003, 2008 2013 ja 2018

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tutkimusten aineistot ovat yleensä valmistuneet muutaman kuukauden sisällä kenttätyöajan päättymisestä. Ensimmäiset julkaisut on julkaistu noin puolen vuoden kuluttua tutkimusajankohdasta.

Aikasarja

Tutkimusaineistot ja julkaisuja on olemassa vuosien 1977, 1984, 1990, 1997, 2003, 2008 2013 ja 2018 työolotutkimuksista. Vuoden 2018 perusraportti ilmestyi joulukuussa 2019.

Asiasanat

ammatinvaihto, eläkeaikomukset, esimiestyö, etätyö, kehittymismahdollisuudet, kiire, liikkuva työ, määräaikainen työ, osa-aikatyö, palkkaus, pätkätyö, sairastavuus, sairauspoissaolot, tasa-arvo, syrjintä, tiimityö, työaika, työelämä, työhyvinvointi, työhön sitoutuminen, työilmapiiri, työkokemus, työmarkkina-asema, työn kuormittavuus, työn merkitys, työn organisointi, työpaikat, työolot, työpaikan vaihto, työpaikkakiusaaminen, työpaikkakoulutus,työpaikkaväkivalta, työsuhde, työterveys, työtyytyväisyys, työyhteisöt, työympäristö, vaikutusmahdollisuudet, vuokratyö, vuorotyö, ylityö, digitalisaatio, robotit, digitaaliset välineet, työn imu, milleniaalit, seksuaalinen häirintä, vihapuhe

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tyoolot/yht.html

Lisätietoja

Tutkimusten aineistoja on annettu ulkopuolelle tutkimustarkoituksiin henkilötiedot poistaen. Aineistoista tehdään myös pyynnöstä tulostuksia ja analyysejä asiakkaan haluamalla tavalla.


Päivitetty 13.02.2020