Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Väestöennuste

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/vaenn/
Aihealue: Väestö
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä. Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Kunnittaisia ennusteita laskettaessa tuotetaan myös ns. omavaraislaskelma, joka kuvaa, millainen väestönkehitys olisi ilman muuttoliikettä.

Tietosisältö

Väestöennusteesta on saatavissa koko maan, kuntien tai muiden kuntajakoon perustuvien alueiden ennustettu väkiluku ja ikärakenne kunkin ennustevuoden lopussa. Väestöennusteesta on myös saatavissa ennusteen mukaiset syntyneiden, kuolleiden ja muuttaneiden määrät sekä ennusteen laskennassa käytetyt hedelmällisyys-, kuolevuus- ja muuttokertoimet.

Käytetyt luokitukset

Tietoja on saatavilla erilaisilla kuntajakoon perustuvilla aluejaoilla, lukuun ottamatta ennusteessa käytettäviä laskentakertoimia, joita on saatavilla vain kunnittain. Väestöennusteessa käytetään sen vuoden aluejakoa, joka on voimassa ennusteen julkistamishetkellä. Ennustetut väkiluvut luokitellaan 1- tai 5-vuotisikäluokkiin.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suomen väestötilasto perustuu Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmään. Digi- ja väestötietovirasto toimittaa tiedot väestönmuutoksista Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen väestöennusteessa väestön tuleva määrä ja rakenne lasketaan hedelmällisyys-, kuolevuus- ja muuttokertoimien avulla. Kertoimet lasketaan lopullisista väestönmuutostilastoista. Ennusteen laatimisessa käytettävistä menetelmistä on tarkempaa tietoa väestöennusteen laatuselosteessa.

Päivitystiheys

Väestöennuste on toistaiseksi tehty kolmen vuoden välein.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Väestöennuste laaditaan ja julkistetaan syksyisin.

Aikasarja

Tilastokeskus (ennen Tilastollinen päätoimisto) julkaisi ensimmäisen Suomen tulevaa väestönkehitystä koskevan ennustelaskelman vuonna 1934. Alueellisia ennusteita ryhdyttiin laatimaan 1960-luvulla. Viime vuosikymmeninä väestöennusteita on tehty kolmen vuoden välein. Sähköisessä muodossa vanhoja ennusteita on saatavissa vuonna 2001 laaditusta väestöennusteesta lähtien.

Asiasanat

ennusteet, kuolleisuus, muuttoliike, syntyvyys, väestö, väestöennusteet, väestönkasvu, väestönmuutokset, väkiluku

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/yht.html


Päivitetty 29.04.2020