Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa tilastoon julkaistiin kaksi uutta tietokantataulukkoa: 13we ja 13vw

13vw – Tietokantataulukko sisältää uusina tietoina valtion t&k-rahoituksen osuuden bruttokansantuotteesta ja valtion kokonaismenoista ilman valtionvelan kustannuksia sekä valtion t&k-rahoituksen vuosimuutoksen.

13we – Tietokantataulukko kansainvälisesti koordinoidusta t&k-toiminnan rahoituksesta valtion talousarviossa.

Lisätietoja

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.