Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla: Tilastossa aikasarjakatkoksen aiheuttavia muutoksia

Muutospäivämäärä:

Tilasto: suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla

Muutospäivä: tilastovuosi 2021

Tietoa muutoksesta

Tilastovuodesta 2021 on otettu käyttöön uusi yritystilastoja säätelevä asetus. Jäsenvaltioiden yritysten taloudellista toimintaa koskevien tilastotietojen kehittäminen, tuottaminen ja jakelu ovat tähän saakka perustuneet useisiin yksittäisiin säädöksiin.

Paremmin yhtenäistetyillä tilastoprosesseilla, jotka perustuvat yhteisiin menetelmäperiaatteisiin, määritelmiin ja laatukriteereihin, olisi saatava aikaan Euroopan unionin yrityssektorin rakennetta, taloudellista toimintaa, liiketoimia ja tuloksia kuvaavia yhdenmukaistettuja tilastoja, jotka ovat riittävän merkityksellisiä ja yksityiskohtaisia täyttääkseen käyttäjien tarpeet. Tällä ei juurikaan ole vaikutusta tilaston tietoihin.

Lisätietoja

Anna-Maija Laakko
yliaktuaari
029 551 3640
Tietosisältö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.