Teollisuuden uudet tilaukset: Tilaston perusvuosi päivitetään vuodesta 2015 vuoteen 2021

Muutospäivämäärä:

Tietoa muutoksesta

Tilastoa uudistetaan vuoden 2024 tietojen julkaisemisen yhteydessä, jolloin viiteajankohta eli perusvuosi päivitetään vuodesta 2015 vuoteen 2021. Uusi perusvuosi määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa Euroopan yritystilastoista (N:o 2019/2152) ja se koskee kaikkien jäsenmaiden lyhyen aikavälin yritystilastoja. Vanhalla perusvuodella (2015=100) julkaistuja tietokantatauluja ei enää jatkossa päivitetä.

Perusvuoden vaihto ja sen yhteydessä toteutettavat muutokset vaikuttavat useassa Tilastokeskuksen julkaisemassa lyhyen aikavälin suhdannetilastossa. Lisätietoja uudistuksesta löytyy yhteisestä tiedotteesta.

Perusvuoden päivittämisen yhteydessä indeksit lasketaan uudelleen vuoden 2021 alusta käyttäen vuoden 2021 painorakennetta. Tässä yhteydessä aineisto on saattanut tarkentua ja siinä on huomioitu uusimmat yritysrekisterin luokitustietojen muutokset. Perusvuoden 2021=100 muuttuneesta painorakenteesta ja aineiston tietojen tarkentumisesta johtuen vuosien 2022 ja 2023 aiemmin julkaistut indeksisarjat sekä muutosprosentit voivat muuttua.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.