Laatumittareita testattiin puun energiakäytön tiedoissa

tuomas niinistöLuonnonvarakeskuksen eli Luken yliaktuaari Tuomas Niinistö pilotoi viime vuonna tiedon laatukehikon mittareita puun käyttötilastoissa. Tiedon laadun mittareiden käyttöönotto paitsi nosti esiin tärkeitä laadun kehittämiskohteita, myös auttoi ajattelemaan asioita tiedon käyttäjän näkökulmasta.

Puun lämpö- ja voimalaitosten energiakäytön tilastointi käynnistettiin 2000-luvun alussa. Uusiutuvasta energiasta ja puun energiakäytöstä puhutaan yhteiskunnassa entistä enemmän ja myös tilastosta tulee nykyisin paljon kysymyksiä tiedon käyttäjiltä. Laatumittareiden avulla on mahdollista tehostaa tiedonkäyttäjien omatoimisuutta, kun kysymyksiin etsitään vastauksia. Lukessa aiotaan jatkaa tilastojen ja tietoaineistojen laadun kehittämistä tulevina vuosina. Laatukriteerien avulla pystytään lisäämään tiedon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Tuomaksen mukaan tärkeintä on, että tieto on kuvattu selkeästi ja mahdollisista puutteista kerrotaan selvästi. Joistakin aihealueista tietoa ei ole mahdollista tuottaa, jos ei hyväksy niihin sisältyviä epävarmuuksia. Tällaisen tiedon tuottaminen edellyttää kuitenkin aina kriittistä arviointia siitä, kuvaako tieto riittävällä luotettavuudella ilmiötä ja onko se julkaisemisen arvoista.

Tuomas toivoo, että muissakin organisaatioissa nähtäisiin tiedon laatukriteerien ja mittariston hyödyt. Tietoaineistojen laadun kehittämisessä puhutaan koko yhteiskuntaa hyödyttävästä teosta, kun tiedosta tulee yhä yhtenäisempää ja vertailukelpoisempaa.

Kynnys laatukriteerien ja mittariston käyttöönotossa kannattaa pitää matalana ja lähteä liikkeelle yksinkertaisimmista mittareista, Tuomas neuvoo tiedon laadun arviointia harkitseville organisaatioille.

Tuomas Niinistö on mukana Tilastokeskuksen tietoiskussa Valtio Expo -tapahtumassa tiistaina 9.5. klo 9.20 Nordia-salissa Marina Congress Centerissä Helsingissä ja sen jälkeen Tilastokeskuksen osastolla ensimmäisessä kerroksessa. Tule juttelemaan paikan päälle laatutyön kokemuksista!

Lue lisää laatukriteereistä ja mittaristosta tiedon laadun sivuilta: stat.fi/tiedonlaatu.

Kysy lisää: kehittämispäällikkö Janika Tarkoma tiedonlaatu@stat.fi