Toiminta ja tehtävät

Tilastokeskuksen tehtävä on tuoda luotettava ja ajantasainen tieto asiakkaiden hyödyksi ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toiminnan ja uudistumisen perustana on jatkuva, tehokas ja ajanmukainen tilastotuotanto, joka pohjautuu vahvaan tilasto- ja tietoalan osaamiseen, laajoihin tietoaineistoihin sekä kykyyn kerätä, hallinnoida ja käyttää niitä eettisesti ja kestävästi. Myös tämän perustan jatkuva tarkastelu ja kehittäminen on tarpeen, kun luomme edellytyksiä tiedon tehokkaalle käytölle yhteiskunnassa.

Tilastokeskuksen tehtävät

Laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä:

  • Kerätä ja ylläpitää yhteiskuntaa kuvaavia tietoaineistoja
  • Hoitaa tietopalvelua ja edistää tilastotiedon käyttöä
  • Kehittää tilastomenetelmiä ja tehdä tilastojen kehittämistä palvelevaa tutkimustyötä

Huolehtia valtion tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa:

  • Koordinoida kansallista tilastotointa
  • Osallistua Suomen kansainväliseen tilastoyhteistyöhön ja koordinoida sitä