Faktureringsadress

Nätfakturor
Statistikcentralen
EDI-kod: 003702454911
OpusCapita Solutions Ab:s förmedlarkod: E204503
Statistikcentralens FO-nummer: 0245491-1
Statistikcentralens momsnummer: FI02454911
Finska statens FO-nummer: 0986674-0

Nätfakturaoperatör: OpusCapita Solutions Ab

Om ni inte har ett system som genererar e-fakturor, kan ni använda den tillsvidare avgiftsfria e-faktureringstjänsten (Supplier Portal) som staten tillhandahåller för att sammanställa och sända en e-faktura.

Anvisningar om inloggningen på och användningen av e-faktureringstjänsten finns på adressen www.valtiokonttori.fi/e-fakturering.

Senast uppdaterad 11.4.2022