Databasoffentliggöranden "Energianskaffning och -förbrukning 2021, 1:a–4:e kvartalet, 2:a revideringen" togs bort

Databasoffentliggöranden Energianskaffning och -förbrukning 2021, 1:a–4:e kvartalet, 2:a revideringen togs bort. Tabellerna som ingår i databasoffentliggörande uppdaterades i samband med meddelanden Energianskaffning och -förbrukning 2022, 1:a kvartalet, preliminär.

Mera information

Aleksi Sandberg
överaktuarie
029 551 3326