Den fjärde huvudpunkten om järnvägsolyckor har korrigerats

I de uppgifter som publicerades 25.8.2022 inom ramen för Järnvägsstatistik, fanns ett fel som gäller järnvägsolyckor. I den fjärde huvudpunkten användes felaktigt termen ”vägtrafikolyckor”. Termen har korrigerats till formen ”järnvägsolyckor”.

Mera information

Sami Lahtinen
överaktuarie
029 551 3207