Uppgifterna i tabellen ”13gn -- Energi import och export, kvantitet” har korrigerats 2.9.2022

Import- och exportvolymerna av el korrigerades i sin helhet för 2015 års del.

Mera information

Aleksi Sandberg
överaktuarie
029 551 3326
Aira Hast
överaktuarie
029 551 3394