Ämnen
EnergiMiljö och naturTransport och turism

Energianskaffning och -förbrukning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över energianskaffning och -förbrukning beskriver totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet samt importen och exporten av energi. Uppgifterna samlas in från flera källor. Preliminära uppgifter offentliggörs kvartalsvis och de slutliga uppgifterna en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Korrigering

Offentliggörandet inom statistiken över Energianskaffning och -förbrukning 2023, 3:e kvartale har korrigerats
Läs mer om korrigeringen

Publikationer

meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, 3:e kvartalet, import och export av energi
databasoffentliggörande | Energianskaffning och -förbrukning 2022, elanskaffning och elförbrukning
databasoffentliggörande | Energianskaffning och -förbrukning 2022, energiförbrukning inom samfärdsel
databasoffentliggörande | Energianskaffning och -förbrukning 2022, 1:a–4:e kvartalet
databasoffentliggörande | Energianskaffning och -förbrukning 2022

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Totalförbrukning av energi efter energikälla 1990-2022

Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet 1990-2022

CO2-utsläpp från energianvändning 1990-2022*

Energiförbrukning inom transport efter sektor 1990-2022

Andel av energikällor av totalförbrukning av energi

Energikällornas andel av totalförbrukningen av energi 2022

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Totalförbrukning av energi efter energikälla

Totalförbrukning av energi efter energikälla

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aleksi Sandberg
överaktuarie
029 551 3326
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna