Ämnen
EnergiMiljö och naturTransport och turism

Energianskaffning och -förbrukning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över energianskaffning och -förbrukning beskriver totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet samt importen och exporten av energi. Uppgifterna samlas in från flera källor. Preliminära uppgifter offentliggörs kvartalsvis och de slutliga uppgifterna en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick den finska importen av olika energiprodukter till 4,1 miljarder euro i januari–mars år 2022, vilket är 93 procent mer än året innan. Mest energiprodukter importerades från Ryssland, vars andel av importvärdet var 47 procent. Värdet av exporten av energiprodukter ökade med 64 procent jämfört med året innan.

Läs mer

meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2022, 1:a kvartalet, import och export av energi
meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2022, 1:a kvartalet, preliminär
databasoffentliggörande | Energianskaffning och -förbrukning 2021, 1:a revideringen
meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2021, produktion och konsumtion av biogas, preliminär

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
30.06.2022

Total energy consumption

Total energy consumption. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
1990Förnybar energi207 422
Fossila bränslen och torv690 098
Kärnenergi197 760
Nettoimport av el38 671
Andra7 405
1991Förnybar energi207 239
Fossila bränslen och torv684 720
Kärnenergi200 804
Nettoimport av el25 862
Andra6 091
1992Förnybar energi216 629
Fossila bränslen och torv665 041
Kärnenergi198 218
Nettoimport av el29 632
Andra6 872
1993Förnybar energi230 190
Fossila bränslen och torv677 533
Kärnenergi205 091
Nettoimport av el27 133
Andra6 159
1994Förnybar energi245 453
Fossila bränslen och torv757 335
Kärnenergi199 942
Nettoimport av el21 881
Andra6 551
1995Förnybar energi256 458
Fossila bränslen och torv717 360
Kärnenergi197 760
Nettoimport av el30 258
Andra6 784
1996Förnybar energi259 208
Fossila bränslen och torv784 276
Kärnenergi203 771
Nettoimport av el13 180
Andra6 194
1997Förnybar energi284 275
Fossila bränslen och torv764 448
Kärnenergi218 738
Nettoimport av el27 551
Andra7 069
1998Förnybar energi307 479
Fossila bränslen och torv740 875
Kärnenergi228 829
Nettoimport av el33 502
Andra7 822
1999Förnybar energi325 310
Fossila bränslen och torv736 677
Kärnenergi240 655
Nettoimport av el40 046
Andra7 520
2000Förnybar energi326 231
Fossila bränslen och torv710 532
Kärnenergi235 364
Nettoimport av el42 768
Andra7 678
2001Förnybar energi316 275
Fossila bränslen och torv781 430
Kärnenergi238 406
Nettoimport av el35 852
Andra7 762
2002Förnybar energi328 174
Fossila bränslen och torv806 542
Kärnenergi233 398
Nettoimport av el42 930
Andra7 996
2003Förnybar energi331 314
Fossila bränslen och torv900 452
Kärnenergi238 145
Nettoimport av el17 467
Andra8 328
2004Förnybar energi366 403
Fossila bränslen och torv855 530
Kärnenergi237 970
Nettoimport av el17 532
Andra8 783
2005Förnybar energi344 430
Fossila bränslen och torv720 697
Kärnenergi243 887
Nettoimport av el61 250
Andra9 285
2006Förnybar energi367 566
Fossila bränslen och torv844 940
Kärnenergi240 040
Nettoimport av el41 044
Andra9 203
2007Förnybar energi368 289
Fossila bränslen och torv819 840
Kärnenergi245 468
Nettoimport av el45 205
Andra9 404
2008Förnybar energi386 825
Fossila bränslen och torv730 555
Kärnenergi240 542
Nettoimport av el45 980
Andra9 273
2009Förnybar energi341 532
Fossila bränslen och torv697 567
Kärnenergi246 555
Nettoimport av el43 504
Andra7 137
2010Förnybar energi395 818
Fossila bränslen och torv788 988
Kärnenergi238 789
Nettoimport av el37 802
Andra8 506
2011Förnybar energi394 362
Fossila bränslen och torv699 143
Kärnenergi242 897
Nettoimport av el49 864
Andra7 837
2012Förnybar energi429 960
Fossila bränslen och torv634 557
Kärnenergi240 685
Nettoimport av el62 796
Andra7 614
2013Förnybar energi428 416
Fossila bränslen och torv635 073
Kärnenergi247 347
Nettoimport av el56 574
Andra8 308
2014Förnybar energi446 145
Fossila bränslen och torv584 349
Kärnenergi247 047
Nettoimport av el64 678
Andra8 372
2015Förnybar energi454 640
Fossila bränslen och torv546 002
Kärnenergi243 556
Nettoimport av el58 813
Andra8 264
2016Förnybar energi465 983
Fossila bränslen och torv574 654
Kärnenergi243 056
Nettoimport av el68 222
Andra8 246
2017Förnybar energi492 970
Fossila bränslen och torv540 662
Kärnenergi235 352
Nettoimport av el73 532
Andra8 287
2018Förnybar energi504 503
Fossila bränslen och torv556 074
Kärnenergi238 700
Nettoimport av el71 769
Andra8 512
2019Förnybar energi511 004
Fossila bränslen och torv518 369
Kärnenergi249 981
Nettoimport av el72 151
Andra8 227
2020Förnybar energi502 481
Fossila bränslen och torv466 933
Kärnenergi243 864
Nettoimport av el54 377
Andra9 391
2021*Förnybar energi571 867
Fossila bränslen och torv464 952
Kärnenergi247 081
Nettoimport av el63 965
Andra9 294
13.04.2022

Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet

30.06.2022

CO2-utsläpp från energianvändning

22.06.2022

Energiförbrukning inom samfärdsel

30.06.2022

Fördelning av total energiförbrukning per energikälla

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aleksi Sandberg
överaktuarie
029 551 3326
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna