Två nya databastabeller har publicerats inom statistiken forskning och utveckling

Nya databastabeller:

13ri Forsknings- och utvecklingsutgifter efter sektor och andel av BNP

13tn Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet, FoU-personal och FoU-årsverken efter region

Databastabellen 13ri innehåller som nya uppgifter forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten efter sektor, FoU-utgiftsandelar för sektorerna och årsförändringar i FoU-utgifterna.

Databastabellen 13tn ersätter tabell 125t och innehåller samma uppgifter som den föregående databastabellen. Databastabellen innehåller uppgifter om utgifter inom forsknings- och utvecklingsverksamhet, anställda och årsverken efter landskap.

Mera information

Ari Leppälahti
utvecklingschef
029 551 3237