Ämnen
Utbildning och forskningFöretagSamhällsekonomi

Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten steg till 3 procent år 2021

meddelande | Forskning och utveckling 2021

Ändring

Två nya databastabeller har publicerats inom statistiken forskning och utveckling
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 7,5 miljarder euro år 2021. Utgifterna ökade med 559 miljoner euro från år 2020, vilket innebär en ökning på 8,1 procent. Ökningen berodde på att företagens FoU-utgifter ökade med 11 procent. Inom den offentliga sektorn var ökningen 3,7 procent och inom högskolorna 1,7 procent. Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten uppnådde 3,0 procent, medan andelen året innan var 2,9 procent.

Viktiga punkter

 • Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av BNP var 3,0 % år 2021.
 • FoU-utgifterna totalt ökade med 8,1 % från året innan.
 • Ökningen berodde på att företagens FoU-utgifter ökade med 11 %.

Ändring

Två nya databastabeller har publicerats inom statistiken forskning och utveckling
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Typ av forskning
 • Storleksklass av personal
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass av personal
 • Industri
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av forskning
 • Industri
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Industri
 • Typ av kostnad
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Finansieringskälla
 • Utförande sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av kostnad
 • Forskningsorganisation
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass av personal
 • Typ av kostnad
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Produktgrupp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utveckling efter finansieringskälla
 • Vetenskapsområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Institutionen för högre utbildning
 • Utveckling efter finansieringskälla
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Institutionen för högre utbildning
 • Typ av forskning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utveckling efter finansieringskälla
 • Utförande sectorn
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av kostnad
 • Utförande sectorn
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utveckling efter finansieringskälla
 • Storleksklass av personal
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utveckling efter finansieringskälla
 • Industri
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildning
 • Kön
 • Institutionen för högre utbildning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Uppgift
 • Institutionen för högre utbildning
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Vetenskapsområde
 • Finansieringskälla
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Finansieringskälla
 • Institutionen för högre utbildning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Vetenskapsområde
 • Åldersklassificering
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass av personal
 • Uppgift
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass av personal
 • Utbildning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Industri
 • Uppgift
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Uppgift
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildning
 • Industri
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildning
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utförande sectorn
 • Utbildning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utförande sectorn
 • Uppgift
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Vetenskapsområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Vetenskapsområde
 • Uppgift
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Nya databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ari Leppälahti
utvecklingschef
029 551 3237
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef