Uppgifterna i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken har korrigerats

Korrigeringsdatum:

I uppgifterna för första och andra kvartalet i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken har det upptäckts ett fel som gäller trafikarbetet och transportarbetet. Uppgifterna har korrigerats 13.12.2022.

Till följd av korrigeringen har man uppdaterat ingresserna och huvudpunkterna i meddelandena för första och andra kvartalet 2022 samt den färdiga figuren Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik kvartalsvis. De felaktiga uppgifterna har också korrigerats i Statfin-statistikdatabasens tabeller 117g och 117h.

Mera information

Jukka Tuominen
överaktuarie
029 551 3635
Sami Lahtinen
överaktuarie
029 551 3207