Ämnen
Transport och turism

Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under andra kvartalet 2022

meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2022, 2:a kvartal

Korrigering

Uppgifterna för första och andra kvartalet 2022 i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken har korrigerats gällande trafikarbete och transportarbete 13.12.2022.
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralens uppgifter transporterades totalt 54 miljoner ton gods med lastbil i inrikes vägtrafik under andra kvartalet år 2022. Den transporterade godsmängden minskade med 11 procent jämfört med året innan. Transportarbetet ökade för sin del med en femtedel och uppgick till 7,3 miljarder tonkilometer.

Viktiga punkter

  • Inom inrikes vägtrafiken uppgick den totala godstransporten till 54 miljoner ton under andra kvartalet år 2022. Mängden minskade med 11 % jämfört med året innan.
  • Trots att vägtrafikens transportarbete i sin helhet ökade med 18 % från året innan, minskade transportarbetet för jordmaterial med 36 %.
  • Transporterna av jordmaterial utgjorde nästan en fjärdedel av den transporterade godsmängden i vägtrafiken och 6 % av transportarbetet.
  • Av transportarbetet kördes 92 % inom den yrkesmässiga trafiken och 8 % inom den privata trafiken.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik kvartalsvis 2018Q1-2022Q1

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Transport av jordmaterial
  • Användning
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Typ av lastbil
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jukka Tuominen
överaktuarie
029 551 3635
Ansvarig avdelningschef