Offentliggörandet inom statistiken över familjer har korrigerats

Statistik: familjer

Publikation: familjer 2021, 30.9.2022

Datum för korrigering: 24.4.2023 (16.05)

Beskrivning av korrigeringen

Antalet familjer i den första huvudpunkten i meddelandet har korrigerats: I slutet av 2021 fanns det totalt 1 465 978 familjer i Finland (tidigare 1 465 987). I övriga delar av meddelandet var siffran korrekt.

Mera information

Marjut Pietiläinen
specialforskare
029 551 2798