Ämnen
Befolkning och samhälle

Antalet familjer minskade år 2021

meddelande | Familjer 2021

Korrigering

Offentliggörandet inom statistiken över familjer har korrigerats
Läs mer om korrigeringen

Korrigering

Huvudpunkterna i meddelandet om år 2021 inom statistiken över familjer har korrigerats
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralen fanns det totalt 1 465 978 familjer i Finland i slutet av år 2021. Antalet familjer minskade med 1 675, medan antalet året innan ökade med 285. Medan den vanligaste familjetypen år 1990 var gifta par och barn, var den vanligaste familjetypen år 2021 gifta par utan barn. Antalet familjer som består av gifta par med barn har minskat stadigt. På motsvarande sätt har antalet gifta par och sambor utan barn ökat.

Viktiga punkter

 • I slutet av 2021 fanns det totalt 1 465 978 familjer i Finland.
 • I slutet av 2021 var den vanligaste familjetypen gifta par utan barn.
 • Det fanns totalt 553 613 barnfamiljer i slutet av 2021.
 • År 2021 var 9 % av barnfamiljerna ombildade familjer.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Familjetyp
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Familjetyp
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Familjetyp
 • Antal personer
 • Område
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Familjetyp
 • Antal barn
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder för maken/den äldre partnern
 • Familjetyp
 • Ålder för makan/den yngre partnern
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Ålder
 • Område
 • Ställning i familjen
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Familjetyp
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Medborgarskap för makan/den yngre partnern
 • Ålder för maken/den äldre partnern
 • Familjetyp
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Medborgarskap för maken/den äldre partnern
 • Ålder för makan/den yngre partnern
 • Familjetyp
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Familjetyp
 • Födelseland för makan/den yngre partnern
 • Ålder för maken/den äldre partnern
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Familjetyp
 • Födelseland för maken/den äldre partnern
 • Ålder för makan/den yngre partnern
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marjut Pietiläinen
specialforskare
029 551 2798
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef