Offentliggörandena på svenska och engelska inom statistiken över befolkningsstrukturen försenades

Statistik: befolkningsstruktur

Offentliggörandet: befolkningsstruktur 2000-2022, stads- och landsbygdsområden, 26.5.2023

Beskrivning av förseningen

Offentliggörandet Befolkningsstruktur 2000–2022, stads- och landsbygdsområden, försenades av tekniska skäl på svenska och engelska.


Mera information

Markus Rapo
överaktuarie
029 551 3238