Publiceringen av statistiken flyttas fram: energianskaffning och -förbrukning 2022, 1:a–4:e kvartalet, 1:a revideringen

Statistik: energianskaffning och -förbrukning

Offentliggörandet: energianskaffning och -förbrukning 2022, 1:a–4:e kvartalet, 1:a revideringen, 31.5.2023

Nytt publiceringsdatum: 9.6.2023

Information om framflyttningen av publiceringen

Statistiken kommer att publiceras den 9 juni 2023. Det ursprungliga publiceringsdatumet var den 31 maj 2023. Publiceringen har skjutits upp på grund av ett problem med databastabellerna.

Mera information

Aleksi Sandberg
överaktuarie
029 551 3326