Offentliggörandet inom statistiken över familjer har korrigerats

Statistik: familjer

Offentliggörandet: familjer 2021, 30.9.2022

Korrigeringsdatum 22.6.2023 (kl. 12.15)

Beskrivning av korrigeringen

Antalet ombildade familjer bestående av par av olika kön och förändringen av antalet har korrigerats i det sista stycket i meddelandet: "I slutet av år 2021 var antalet ombildade familjer 49 622 (tidigare 49 630). Antalet ombildade familjer minskade med 560 familjer (tidigare med 555 familjer) från året innan och var under 50 000 för första gången sedan år 2003." Denna del av texten var endast på finska.

Det finns också ett motsvarande fel i texten i det statistiska offentliggörandet av familjestatistiken för år 2020. De rätta uppgifterna för år 2020 är: "I slutet av år 2020 fanns det 50 182 ombildade familjer. Antalet ombildade familjer minskade med 425 från året innan." I tabellbilaga 4 till offentliggörandet 2020 finns också små fel på sista raden. De rätta siffrorna finns nedan i tabellen (ändringarna angivna i fetstil).

Ombildade familjer, år 2020

Totalt

50 182

Äkta par

22 966

Sambor

27 216

Andelen ombildade familjer av barnfamiljer, %

9,0

Moderns barn

62 384

Faderns barn

11 352

Gemensamma barn

30 620

Barn under 18 i ombildad familj

104 356

Andelen icke-gemensamma barn av alla barn, %

7,2

Andelen barn under 18 i ombildade familjer av barnen i alla familjer, %

10,2

Mera information

Marjut Pietiläinen
specialforskare
029 551 2798
Minna Wallenius
överaktuarie
029 551 2749
Joonas Toivola
överaktuarie
029 551 3355
Auli Hämäläinen
överaktuarie
029 551 3615