Rubriken i offentliggörandets databastabell har korrigerats

Statistik: järnvägsstatistik

Offentliggörandet: järnvägsstatistik 2022

Korrigeringsdatum: 25.8.2023 (kl. 12.00)

korrigerad databastabell, kod och namn

Beskrivning av korrigeringen

Rubriken och fotnoten hade bytt plats i beskrivningen av tabellen. Rubriken har korrigerats.

Mera information

Ville Keränen
överaktuarie
029 551 3609