Databastabell i statistiken över vägtrafikolyckor har korrigerats

Statistik: statistik över vägtrafikolyckor

Offentliggörandet: statistik över vägtrafikolyckor 2023, juli, 17.8.2023

Korrigeringsdatum: 19.9.2023

korrigerad databastabell, kod och namn

Beskrivning av korrigeringen

Databastabellens benämningar har ändrats, eftersom de första preliminära uppgifterna inte har använts i tidsserierna, utom för den senaste månaden. Tidsserien har alltid innehållit uppdaterade uppgifter. Ändringen inverkar på databastabellens rubrik och på analysvariablernas namn, men inte på siffrorna i tidsserierna.

Tidigare rubrik: 13pj -- Döda i vägtrafikolyckor efter trafikant, första preliminära uppgifter för månaden

Ny rubrik: 13pj -- Döda i vägtrafikolyckor efter trafikant månadsvis, 12 månaders glidande summa

Tidigare analysvariabler: kuol1enn och kuol12kk1ennsum

Nya analysvariabler: kuol och kuol12kk

Mera information

Mervi Härkönen
överaktuarie
029 551 3254