Tieliikenneonnettomuustilaston tietokantataulukkoa korjattu

Tilasto: tieliikenneonnettomuustilasto

Julkistus: tieliikenneonnettomuustilasto 2023, heinäkuu, 17.8.2023

Korjauspäivä: 19.9.2023

korjattu tietokantataulukko, tunnus ja nimi

Kuvaus korjauksesta

Tietokantataulukon nimikkeitä on muutettu, koska aikasarjoissa ei ole käytetty ensimmäisiä ennakkotietoja kuin viimeisimmän kuukauden osalta. Aikasarja on aina sisältänyt päivittyneen tiedon. Muutos vaikuttaa tietokantataulukon otsikkoon ja analyysimuuttujien nimiin, mutta ei aikasarjojen lukuihin.

Entinen otsikko: 13pj -- Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan, kuukauden ensimmäiset ennakkotiedot

Uusi otsikko: 13pj -- Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan, 12 kk:den liukuva summa

Entiset analyysimuuttujat: kuol1enn ja kuol12kk1ennsum

Uudet analyysimuuttujat: kuol ja kuol12kk

Lisätietoja

Mervi Härkönen
yliaktuaari
029 551 3254

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.