Ändring gällande index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: Indexprognosen för 2023 publiceras inte

Statistik: index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Ändringsdatum: 6.11.2023

Indexprognosen för år 2023 publiceras inte som ett meddelande

Indexprognosen kan däremot beställas avgiftsfritt genom att skicka e-post till adressen kui.tilastokeskus@stat.fi. Prognosen levereras till beställarna 15.11.2023. Syftet med ändringen är att anpassa framställandet av indexprognosen till tidpunkten för EU-rapporteringen (15.11.2023).

Mera information

Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421