Publiceringen av databastabellerna inom ramen för statistiken prisindex för offentliga utgifterförsenades

Ändringsdatum:

Statistik: prisindex för offentliga utgifter

Offentliggörandet: rprisindex för offentliga utgifter 2022, 3:e kvartal, 27.10.2023

Ändringsdatum: 30.10.2023

Publiceringen av databastabellerna för prisindexet för offentliga utgifter för 3:e kvartalet 2023 försenades av tekniska orsaker.Tabellerna publicerades 30.10.2023

databastabell, kod och namn

Mera information

Pentti Wanhatalo
överaktuarie
029 551 2685