Inom statistiken över befolkningsstruktur publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Statistik: befolkningsstruktur

Ändringsdatum: 13.11.2022

Nya databastabeller och databastabeller som arkiveras

ny databastabell, kod och namn

tabell som ersätts och överförs till arkivet

13vs Tätortsgrad efter område, 2021

13vt Befolkning i tätorts- och glesbygdsområden kommunvis efter ålder och kön, 2021

13vu Tätorter efter folkmängd och folktäthet, 2021

Databastabellerna finns på svenska, finska och engelska.

Se statistikgrenens alla databastabeller i databasen StatFin. De databastabeller som arkiveras finns tillgängliga i StatFins arkivdatabas.

Mera information

Markus Rapo
överaktuarie
029 551 3238