Näringsgrensindelningen 2008


 •  
  • Näringsgrensindelningen 2008
  • Näringsgrensindelningen TOL 2008 utgör en ram för datainsamling och beskrivning av statistik över ekonomisk verksamhet. Den används i statistik som beskriver olika ekonomiska områden, såsom produktion och sysselsättning samt i nationalräkenskaper.

  • Näringsgrensindelningen består av fem hierarkiska nivåer.
   I. bokstavsnivå som omfattar huvudgrupper som betecknas med bokstavskod (i Sverige avdelningar)
   II. 2-siffernivå, där grupperna betecknas med en 2-siffrig kod (i Sverige huvudgrupper)
   III. 3-siffernivå, där grupperna betecknas med en 3-siffrig kod (i Sverige grupper)
   IV. 4-siffernivå, där grupperna betecknas med en 4-siffrig kod (i Sverige undergrupper)
   V. den nationella 5-siffernivå där grupperna anges med en 5-siffrig kod

   TOL 2008 följer NACE Rev 2 på 1–4 siffernivåerna. 5-siffernivån har fastställts nationellt utifrån Finlands användningsbehov.

  • 12.11.2019

   Två ändringar i klassernas engelskspråkiga namn:
   Klass 47721 "Retail sale of footwear and leather goods" ändrades till "Retail sale of footwear" och klass 46412
   "Wholesale of textiles" ändrades till " Wholesale of textile products".


   5.11.2019

   En ändring i klassens engelskspråkiga namn:
   Klass 46421 "Wholesale of clothing and footwear" ändrades till "Wholesale of clothing".

   NACE Rev. 1.1 innehöll 17 huvudklasser och 62 klasser på tvåsiffrig nivå. I förnyade NACE Rev. 2 finns 21 huvudklasser och 88 klasser på tvåsiffrig nivå. I den nationella Näringsgrensindelningen TOL2008 har huvudklassen X Näringsgrenen okänd lagts till. Klassen används då det saknas tillräckligt med information om företagets eller en del av dess verksamhet för att klassificera verksamheten.

   Alla ändringar i TOL finns i klassificeringsnycklarna för den nya och den gamla Näringsgrensindelningen .

  • TOL 2008 baserar sig på EU:s näringsgrensindelning NACE. I sin statistikföring ska EU-länderna använda NACE eller en nationell version som baserar sig på den, TOL 2008 är en sådan klassificering.

   NACE har härletts från FN:s näringsgrensindelning ISIC (International Standard Classification of All Economic Activities). Klasserna på NACE:s alla nivåer har definierats så att de antingen är enhetliga med ISIC:s klasser eller så att ISIC:s klass är en kombination av NACE:s underavdelningar, så NACE:s klasser på tre- och fyrsiffrig nivå kan alltid användas för att kombinera ISIC:s motsvarande klasser. Huvudklasserna och de tvåsiffriga nivåerna är helt enhetliga, men på de tre- och fyrsiffriga nivåerna har NACE gjort tilläggsindelningar i många av ISIC:s klasser.

   De övriga klassificeringarna som ingår i den helhet som harmoniserats med den internationella ekonomiklassificeringen är
   CPC :FN:s produktklassificering (Central Product Classification)
   HS:Världstullorganisationens system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (Harmonized Commodity Description and Coding System)
   CPA :EU:s produktklassificering efter näringsgren (Classification of Products by Activity)
   PRODCOM:O:EU:s produktklassificering av industriella näringsgrenar (Production communautaire)
   - CN: den varunomenklatur som används i EU:s utrikeshandel (Combined Nomenclature).


Alternativ utsikt