Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 14,3 procent i oktober 2022 från året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, oktober
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 14,3 procent från oktober 2021 till oktober 2022. Årsförändringen av kostnaderna varierade efter delindex från 17,4 procent för beläggningar till 7,0 procent för betongkonstruktioner.

Huvudpunkter

  • Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 14,3 % från året innan.
  • Årsförändringen av kostnaderna varierade efter delindex från 17,4 procent för beläggningar till 7,0 procent för betongkonstruktioner.
  • Sett till kostnadsfaktorer var kostnadsökningarna störst när det gäller kostnaderna för den egna utrustningen (28,9 %) och materialkostnaderna (14,9 %).
  • Ökningen av totalindexet påverkades mest av dyrare motorbrännolja, bitumen och köpta transporttjänster

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
23.11.2022

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100 enligt delindex, oktober 2022

23.11.2022

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, totalindex efter kostnadsfaktor, oktober 2022

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Kostnadsfaktor
  • Delindex
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Index basår
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aaro Laakkonen
överaktuarie
029 551 3868
Ansvarig avdelningschef