Ämnen
Priser och konsumtionArbete, löner och utkomstSamhällsekonomi

Konsumenternas förtroende var lågt men försvagades inte längre i augusti

meddelande | Konsumenternas förtroende 2022, augusti

Nettotalet för konsumenternas förtroendeindikator var -14,9 i augusti 2022, medan det i juli var -15,9 och i juni -14,3. I augusti i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 4,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–18 augusti av 976 personer bosatta i Finland.

Huvudpunkter

 • I augusti förbättrades synen på nuläget och förväntningarna på konsumentens egen ekonomi jämfört med juli. Förväntningarna på Finlands ekonomi försvagades. Jämfört med augusti i fjol blev synen på ekonomin klart dystrare.
 • Alla uppfattningar om ekonomin var mycket pessimistiska. Förväntningarna på Finlands ekonomi var ungefär de dystraste i mäthistorien 1995–2022.
 • Konsumenterna hade endast få planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var den sämsta någonsin för anskaffningar. Planerna på att köpa bostad och ta lån var genomsnittliga.
 • Uppskattningarna av inflationen vid tidpunkten för enkäten och om ett år steg till den högsta nivån i mäthistorien.
 • Konsumenterna ansåg att den egna penningsituationen fortfarande var god. De sysselsatta uppskattade att risken för att själva råka ut för arbetslöshet eller permittering förvärrats till genomsnittlig nivå.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) undersökningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats.

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Statistikens material

I augusti erhölls svar från 976 personer. Av svaren kom 78 % från webblanketten (av urvalet 35 %). Bortfallet av svar var 55,3 %. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrade eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunde nå. Eventuell övertäckning (personer som dött, som bor på anstalt eller som flyttat utomlands o.dyl.) ingår här också i bortfallet.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Kön
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Ålder
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Utbildningsnivå
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Socioekonomisk ställning
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Område
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:

    Kommande publikationer

    Bakgrundsuppgifter

    Dokumentation
    Instruktion för hänvisning

    Statistikexperter

    Förfrågningar i första hand
    Pertti Kangassalo
    överaktuarie
    029 551 3598
    Övriga experter
    Ansvarig avdelningschef