Ämnen
Priser och konsumtionFöretag

Producentpriserna för tjänster steg med 4,8 procent under april-juni 2022 från året innan

meddelande | Producentprisindex för tjänster 2022, 2:a kvartal

Ändring

I offentliggörandena om producentprisindexen för tjänster övergick man till att använda Statistikcentralens gemensamma klassificeringsversioner. Det är fråga om en teknisk ändring och klassificeringarnas innehåll har inte ändrats.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen var årsförändringen av producentprisindexet för tjänster 4,8 procent under andra kvartalet 2022. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna på tjänster med 2,0 procent.

Viktiga punkter

  • Producentpriserna för tjänster totalt (BtoAll) steg med 4,8 % från året innan och med 2,0 % från föregående kvartal.
  • Tjänsterna till företag och den offentliga sektorn (BtoB) steg med 5,2 % från året innan och med 2,2 % från föregående kvartal.
  • Tjänsterna till hushåll (BtoC) steg med 3,8 % från året innan och med 1,2 % från föregående kvartal.

Ändring

I offentliggörandena om producentprisindexen för tjänster övergick man till att använda Statistikcentralens gemensamma klassificeringsversioner. Det är fråga om en teknisk ändring och klassificeringarnas innehåll har inte ändrats.
Läs mer om ändringen

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
25.07.2022

Producentprisindex för tjänster, totalt (BtoAll) (2015=100), 2022Q2, tjänster efter näringsgren (CPA 2015)

25.07.2022

Producentprisindex för tjänster, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB) (2015=100), 2022Q2, tjänster efter näringsgren (CPA 2015)

25.07.2022

Producentprisindex för tjänster, tjänster till hushåll (BtoC) (2015=100), 2022Q2, tjänster efter näringsgren (CPA 2015)

25.07.2022

Producentprisindex för tjänster, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB) (2010=100), 2022Q2, näringsgren (TOL 2008)

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Produkter efter näringsgren (CPA 2015)
  • Tjänstens mottagare
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Tjänstens mottagare
  • Produkter efter näringsgren (CPA 2015)
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Siiri Pesonen
överaktuarie
029 551 3819
Ansvarig avdelningschef