Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Sysselsättningen ökade markant i april 2022 jämfört med året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, april
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 113 000 fler i april 2022 än året innan. Antalet arbetslösa var i april 69 000 färre än året innan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i april 73,8 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,2 procent.

Linjediagram över den månadsvisa utvecklingen av det relativa sysselsättningstalet och trenden för det relativa sysselsättningstalet från början av år 2011 till april år 2022. Det finns säsongvariation i det relativa sysselsättningstalet. Trenden för det relativa sysselsättningstalet har återhämtat sig från den svacka som utbrottet av coronan gav upphov till.

Huvudpunkter

  • I april 2022 var antalet sysselsatta 2 589 000 och antalet arbetslösa 193 000.
  • Antalet sysselsatta var 113 000 fler och antalet arbetslösa 69 000 färre jämfört med april året innan.
  • Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i april 73,8 %.
  • Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i april 6,2 %.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ulla Hannula
överaktuarie
029 551 2924
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef