Ämnen
Boende och byggandeFöretag

Omsättningen inom byggverksamhet ökade med 11,1 procent i mars

Statistik:
Referensperiod:
2022, mars
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättningen i mars 2022 med 11,1 procent jämfört med mars 2021.

Omsättningen inom byggverksamhet ökade med 11,1 procent i mars

Huvudpunkter

  • Omsättningen inom byggverksamhet fortsatte att öka i mars.
  • Tillväxttakten har minskat jämfört med tidigare månader.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
29.04.2022

Månads- och årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet, %

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Variable
  • Näringsgren
Uppdaterad:
29.07.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Toni Kellinsalmi
överaktuarie
029 551 3801
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef