Ämnen
Miljö och naturEnergi

Stenkolsförbrukningen ökade med 6 procent under januari–mars 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, 1:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade stenkolsförbrukningen med 6 procent under januari–mars i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 691 tusen ton stenkol som bränsle för produktion av el och värme; till sitt energiinnehåll motsvarade det 17 petajoule. Under januari–mars var stenkolsförbrukningen 52 procent lägre än under detta årtusende i genomsnitt.
Stapeldiagrammet visar stenkolsförbrukningen under perioden 2011–2022. Stenkolsförbrukningen ökade under första kvartalet 2022 jämfört med året innan. I januari 2022 var förbrukningen 23 procent högre än året innan, men i februari–mars var förbrukningen 2 procent lägre jämfört med motsvarande period året innan. I stenkolsförbrukningen kan man observera en nedåtgående trend på längre sikt.

Huvudpunkter

 • Under första kvartalet år 2022 användes 691 tusen ton stenkol som bränsle för produktion av el och värme, dvs. 6 % mer än året innan.
 • Trenden för stenkolsförbrukningen är dock nedåtgående på längre sikt och under januari–mars var stenkolsförbrukningen 52 % lägre än under detta årtusende i genomsnitt.
 • Stenkolsförbrukningen ökade i januari, men minskade i februari och mars.
 • Stenkolslagren uppgick i slutet av mars 2022 till 793 tusen ton och var därmed 54 % mindre än året innan.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
02.05.2022

Stenkolsförbrukning 2021Q1*-2022Q1*

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Uppdaterad:
  02.05.2022
  Använda klassificeringar:
   Uppdaterad:
   02.05.2022
   Använda klassificeringar:
    Uppdaterad:
    02.05.2022
    Använda klassificeringar:
     Uppdaterad:
     02.05.2022

     Bakgrundsuppgifter

     Dokumentation
     Instruktion för hänvisning

     Statistikexperter

     Förfrågningar i första hand
     Aira Hast
     överaktuarie
     029 551 3394
     Ansvarig avdelningschef