Ämnen
EnergiMiljö och naturPriser och konsumtion

Stenkolsförbrukning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över stenkolsförbrukningen beskriver användningen av stenkol inom el- och värmeproduktionen. Uppgifterna samlas in från stora användare av stenkol, dvs. industriföretag och städer. Uppgifterna om småförbrukare uppskattas utifrån tidigare års förbrukning. Uppgifterna offentliggörs fyra gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade stenkolsförbrukningen med 6 procent under januari–mars i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 691 tusen ton stenkol som bränsle för produktion av el och värme; till sitt energiinnehåll motsvarade det 17 petajoule. Under januari–mars var stenkolsförbrukningen 52 procent lägre än under detta årtusende i genomsnitt.
Läs mer

meddelande | Stenkolsförbrukning 2022, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aira Hast
överaktuarie
029 551 3394

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna