Ämnen
Företag

År 2021 utbetalades 1,4 miljarder euro i direkt företagsstöd

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens uppgifter utbetalades 1 424 miljoner euro i direkt företagsstöd år 2021. Detta är 19 procent mindre än året innan. Av det direkta stödet utbetalades en miljard euro på grund av coronapandemin. När det gäller lån betalades 478 miljoner euro ut och garantier beviljades till ett belopp på 1 370 miljoner euro. Av företagen fick 60 872 företagsstöd.

Huvudpunkter

  • Direkt företagsstöd betalades ut till ett belopp på 1 424 miljoner euro, varav en miljard betalades ut på grund av coronapandemin.
  • Mikroföretagen fick 431 miljoner euro i direkt stöd, små företag 667 miljoner euro, medelstora företag 205 miljoner euro och stora företag 122 miljoner euro.
  • Jämfört med året innan ökade beloppet av direkt stöd inom servicenäringarna, men minskade inom alla andra näringsgrenar.

Av näringsgrenarna fick servicenäringarna mest stöd. Servicenäringarna fick 853 miljoner euro i direkt stöd, varav 706 miljoner på grund av coronapandemin. Den mest betydande servicenäringen som fick stöd var hotell- och restaurangverksamhet, som fick 271 miljoner i direkt stöd. Det direkta stödet till industrin uppgick till 249 miljoner euro.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tommi Veistämö
överaktuarie
029 551 3546
Ansvarig avdelningschef