Ämnen
EnergiMiljö och naturTransport och turism

Totalförbrukningen av energi minskade med 10 procent under januari–juni

meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2022, 2:a kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 622 petajoule (PJ) under januari–juni, vilket var 10 procent mindre än under motsvarande period året innan. Det milda vädret och pappersförbundets arbetsnedläggelse minskade efterfrågan på energi särskilt under årets första kvartal. Rysslands invasion av Ukraina har för sin del påverkat energimarknaden och lett till högre energipriser.

Viktiga punkter

  • De rekordhöga priserna på trafikbränslen syntes också i konsumtionen. Under årets andra kvartal var förbrukningen av motorbensin 7 % lägre och förbrukningen av diesel 4 % lägre än året innan.
  • Förbrukningen av naturgas minskade mest av alla energikällor, med 46 %. Importen av rörgas från Ryssland upphörde i maj.
  • Av de förnybara energikällorna minskade förbrukningen av träbränslen mest, med 23 %. Nedgången i förbrukningen av träbränslen berodde delvis på pappersförbundets arbetsnedläggelse, som pågick hela årets första kvartal.
  • Den totala elförbrukningen uppgick till 42 terawattimmar (TWh) och var således 5 % mindre än året innan. Elimporten från Ryssland slutade i maj.
  • Koldioxidutsläppen vid energianvändning av bränslen gick ned med 9 % jämfört med januari–juni året innan.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Totalförbrukning av energi efter energikälla 2022Q1*-2022Q2*

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Energikälla
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Produktion/skaffning av elektricitet
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Oljeprodukt
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (m3)
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Utsläppssektorn
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aleksi Sandberg
överaktuarie
029 551 3326
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef