Ämnen
Priser och konsumtionEnergi

Inflationen 6,8 procent i maj 2023

meddelande | Konsumentprisindex 2023, maj

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 6,8 procent i maj. I april var inflationen 7,9 procent. Att inflationen minskade från april till maj beror framför allt på att bensin blev billigare samt prisen på el steg mindre.

Viktiga punkter

 • I maj steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre genomsnittlig ränta på bostadslån, dyrare el och högre ränta på konsumtionskrediter.
 • Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att bensin, diesel och aktielägenheter blev billigare.
 • Månadsförändringen av konsumentpriserna var 0,3 %, vilket bland annat berodde på högre genomsnittlig ränta på bostadslån.
 • Konsumentprisindexets underliggande inflation var 6,8 %. Den underliggande inflationen omfattar inte förändringar i livsmedels- och energipriserna, eftersom de innehåller mer kortvariga prisvariationer än andra priser.

Inflationen i euroområdet var 6,1 procent i maj 2023 enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var inflationen i euroområdet i maj 6,1 procent. I april var den 7,0 procent. Motsvarande inflation i Finland var i maj 5,0 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för maj den 16 juni.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 5,0 procent i maj 2023

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var i maj 5,0 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet (HKPI-KS), som mäter marknadsinflationen, också 5,0 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter maj i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,0 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. Den temporära sänkta mervärdesskatten på elenergi och inrikes persontransporter har upphört. Sedan maj har mervärdesskatten på elenergi återgått från 10 procent till 24 procent och mervärdesskatten på inrikes persontransporter från 0 procent till 10 procent. I maj var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,1 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter -0,3 procent.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta skatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
14.06.2023

Varor och tjänster som har mest påverkat årsförändringen av konsumentprisindexet, maj 2023

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
14.06.2023

Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar, 2023 maj

14.06.2023

Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, årsförändringar (%), 2023 maj

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Indexserie
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
 • Indexserie
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Varor
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Varor
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:

    Kommande publikationer

    Bakgrundsuppgifter

    Dokumentation
    Instruktion för hänvisning

    Statistikexperter

    Förfrågningar i första hand
    Övriga experter
    Ansvarig avdelningschef